जललक्ष्मी योजनेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढणार : विक्रम पावसकर